Prace na metalu • KORONA PORCELANOWA NA PODBUDOWIE ZE STOPU
  CHROMO-NIKLOWEGO LICOWANA:

          – PORCELANĄ IPS classic 

 • MARGIN (ceramika nastopniowa) 

 

 • KORONA PORCELANOWA NA PODBUDOWIE ZE STOPU CHROMO-KOBALTOWEGO

 

 • PKT PORCELANOWY NA PODBUDOWIE FREZOWANEJ Cr-Co NOBEL BIOCARE 

 

 • MOST MARYLAND LICOWANY PORCELANĄ + ŁAPKA ADHEZYJNA 

 

 • PORCELANOWA MASECZKA  DZIĄSŁOWA (GINGIVA) 1 pkt 

 

 • KORONA LICOWANA MATERIAŁEM:

           – CERAMAGE 

 

 • PKT W MOŚCIE LICOWANY MATERIAŁEM:

          – CERAMAGE

 • MASECZKA DZIĄSŁOWA Z ŻYWICY KOMPOZYTOWEJ (GINGIVA) 1 pkt