Prace kombinowane • BELKA DOLDERA
  • 2 pkt
  • 3-4 pkt
  • 5 pkt i więcej
 • FREZOWANIE 
 • INTERLOCK 
 • PIERWOTNA KORONA TELESKOPOWA 
 • WTÓRNA KORONA TELESKOPOWA Z LICOWANIEM 
 • KLAMRA CIĄGŁA 

 • ZATRZASKI:

– “RHEIN 83” boczny

– “RHEIN 83” osiowy                

– “BREDENT” (dzięki fabrycznemu frezunkowi  unikamy niekosmetycznych,
metalowych części po stronie językowej koron filarowych)

– “CEKA” boczny

– “CEKA” osiowy
(+ cena wkładu)                                                                                                                                    

Przy cenie zatrzasku należy uwzględnić dodatkowy koszt związany z licowaniem matrycy 

Metalem z wyboru stosowanym do prac kombinowanych jest stop Cr-Co lub stop metali szlachetnych