Implantoprotetyka • OPRACOWANIE ŁĄCZNIKA STANDARDOWEGO TYTANOWEGO 

 • KORONY I MOSTY WYKONANE NA IMPLANTACH NA PODBUDOWIE Cr-Co (1 pkt)

– Licowane porcelaną 

– Licowane Visio.Lign 

 • KORONY I MOSTY PRZYKRĘCANE,WYKONANE NA IMPLANTACH NA PODBUDOWIE Cr-Co (1 pkt)

– Licowane porcelaną 

– Licowane Visio.Lign


 • ŁĄCZNIKI INDYWIDUALNE

– Łącznik lany Cr-Co

>>> ŁĄCZNIKI NOBEL

– Tytan 

– Cyrkon 

– ASC bez licowania

– ASC 

– FCZ 

– FCZ z obróbką mechaniczną i charakteryzacją

– Korona cyrkon przykręcana bez przekierowania śruby 

>>> INNE

– Łącznik Cyrkonowy (polskie centrum frezowania)

– Łącznik Cyrkonowy (polskie centrum frezowania) z ceramiką napalaną

– Łącznik estetyczny E.MAX  

   – Łącznik estetyczny E.MAX wraz z koroną pełnoceramiczną  

 • 1 PKT CYRKONOWY PIB (PROCERA IMPLANT BRIDGE)  
 • MOSTY PRZYKRĘCANE, FREZOWANE Z POZIOMU MULTI-UNIT NOBEL
  BIOCARE

– Cyrkon 1 pkt.  


 • BELKI TYPU OVERDENTURE ORAZ HYBRYDY FREZOWANE W SYSYTEMIE
  NOBEL BIOCARE

– 2-3 implanty

– 4-6 implanty 

– 6 i więcej 


 • BELKA DOLDERA na implantach

– 2 implanty 

– 3-4 implanty 

– 5 i więcej


 • KONSTRUKCJA HYBRYDOWA LICOWANA:

Porcelaną lub  Kompozytem o ścieralności zębów własnych Visio.Lign

    – 2-3pkt

    – 4-6pkt

    – 6-14pkt

Akrylem

    – 2-3pkt 

    – 4-6pkt

    – 6-14pkt 


 • 1 PKT W KONSTRUKCJI FREZOWANEJ Cr-Co LICOWANY

Porcelaną

Visio.Lign                                                                                                                      


 • MASKA DZIĄSŁOWA NA KONSTRUKCJI 1 pkt.